Meslek Komiteleri Müdürlüğü

Meslek Komiteleri Müdürlüğü İle İlgili Soru ve Cevapları

1 - Her konuda tespit edilmiş fire zayiat oranı var mı? Nasıl temin edilebilir?

TOBB muamelat Yönetmeliği’nin 45. Maddesi gereği, çeşitli emtiaların (üretim, depolama, taşıma, imalat, paketleme vb. Aşamalarda) verebileceği fire ve zayiat oranlarının belirlenmesi işlemlerini kapsar. Genel olarak her konuda tespit edilmiş fire ve zaiyat oranı vardır. Olmaması ya da güncelliğini yitirmesi durumunda talebe binaen tekrar tespit yapılabilir. Odamız web sayfasından ya da yazılı talepte bulunmak suretiyle odamız Meslek Komiteleri Müdürlüğü’nden fire ve zaiyat oranları temin edilebilir.

2 - Hangi konularda karlılık oranları tespit edilmiştir? Nasıl temin edilebilir?

Üyeler, mahkemeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gelen sektörlere ait kar oranlarının tespiti ile ilgili taleplerin karşılanması için, konunun ilgili meslek komiteleri tarafından değerlendirilmesi işlemini kapsar. Genel olarak her konuda tespit edilmiş karlılık oranı vardır. Olmaması ya da güncelliğini yitirmesi durumunda talebe binaen tekrar tespit yapılabilir. Odamız web sayfasından ya da yazılı talepte bulunmak suretiyle odamız Meslek Komiteleri Müdürlüğü’nden karlılık oranları temin edilebilir.

3 - Sektörlerin sıkıntıları ile ilgili olarak neler yapılıyor? Meslek komiteleri nasıl çalışıyor?

Meslek komiteleri, oda ile üyeler arasında köprü oluşturarak iletişimini sağlayan, sektörlerin sorunlarını tespit eden ve bu sorunların çözümüne yönelik projeler üreten, odaların en önemli organlarından birisidir. Bu maksatla, aylık olağan, olağanüstü, ortak ve genişletilmiş toplantılar ile ihtisas komisyonları toplantıları yıllık program çerçevesinde düzenlenir. Üyelerin mesleki sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili alınan kararlar ilgili mercilere iletilir, takibi yapılır ve sonuç almak için girişimlerde bulunulur.