Mali İşler Müdürlüğü

Mali İşler Müdürlüğü İle İlgili Soru ve Cevapları

Aidat ve munzam aidatların ödeme takvimi ne zaman?

1.taksit 30 Haziran, 2.taksit son ödemesi 31 Ekim

Aidat borcumu nasıl öğrenebilirim?


Odamız web sitesinde E-ATSO “Borç Aidat Ödeme" bölümünde öğrenebilirsiniz.

Munzam aidat nasıl hesaplanır?

5174 Sayılı Yasanın 25. maddesinde açıklanmıştır. (Munzam Aidat: Gerçek kişi tacir ve sanayicilerin bir yıl önceki gelir vergisine matrah teşkil eden ticari kazançları; tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise ticari bilanço karlarının binde beşi oranında tahakkuk eden aidattır.