Skip to main content

Seçim Bildirgeleri

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, uzun yıllardan bu yana her seçim öncesinde, hazırladığı bildirgelerle Türkiye ve Antalya kamuoyu ile düşüncelerini paylaşmakta, iş dünyasının ortak aklı olma bilinciyle ve tarafsızlık ilkesiyle ortak bir vizyon oluşturmaya katkı yapmayı amaçlamaktadır.

Bu amaç doğrultusunda, 2018 genel seçimler ile 2019 yerel seçimler öncesinde hazırlanarak ilgililer ve kamuoyu ile paylaşılan bildirgelerimize ilgili linklerden ulaşabilirsiniz.

“Türkiye ve Antalya Ekonomisi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri” 2018
“Antalya Yerel Yönetimlerden Beklentiler” 2019