Adi Komandit Şirket Şube Açılışı

Başka bir Ticaret Sicili Müdürlüğüne kayıtlı şirketin Antalya Şubesinin açılışı:

 1. Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),
 2. Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),
 3. Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),
 4. Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğünden onaylı, ana sözleşme ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,
 5. Şube açılışına ilişkin noter onaylı karar örneği (1 asıl),
  Bu kararda; şube unvanı, şubenin adresi, şubeyi temsile yetkililerin (Adı, Soyadı, Vatandaşlığı, Yerleşim Yeri, Temsil şekli,), tahsis edilmiş ise şubeye ayrılmış sermaye, yalnız şubeye ilişkin olan özel hükümler açıkça belirtilecek.
 6. Şube yetkililerinin;
  a)T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet asıl),
  b) Fotoğrafı (1 adet),
 7. Şube yetkilisine ait şube unvanı altında atacakları imzaların onaylı örneği. (Islak imzalı - 1 adet asıl),

Merkezi Antalya'da olan şirketin şube açılışı:

 1. Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),
 2. Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),
 3. Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),
 4. Şube açılışına ilişkin noter onaylı karar örneği (1 asıl),
  Bu kararda; şube unvanı, şubenin adresi, şubeyi temsile yetkililerin (Adı, Soyadı, Vatandaşlığı, Yerleşim Yeri, Temsil şekli,), tahsis edilmiş ise şubeye ayrılmış sermaye, yalnız şubeye ilişkin olan özel hükümler açıkça belirtilecek.
 5. Şube yetkililerinin;
  a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet asıl),
  b) Fotoğrafı (1 adet),
 6. Şube yetkilisine ait şube unvanı altında atacakları imzaların onaylı örneği. (Islak imzalı - 1 adet asıl),

Ticaret sicil müdürlüğü nezdinde yapılacak imza beyanı tasdik işlemlerinde;
Kimlik belgelerinin (Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, ve noter onaylı Türkçe tercümeli pasaport aslı gibi) yıpranmamış olması ve kimlikte bulunan fotoğrafın güncel nitelikte olması gerekmektedir.
Yabancı uyruklu vatandaşlara düzenlenecek imza beyannamelerinde kişilerin yeminli tercüman ile birlikte yeminli tercüman tutanağının aslını ibraz etmeleri gerekmektedir,

Dijital imza: Yeni kimlik kartı ile yetkili olarak eklenen kişilerin imza örnekleri elektronik ortamda NVİ’den alınarak MERSİS veri tabanına kaydedilebildiğinden, yeni kimlik kartı kullanan yetkililerinin imza beyanı vermesine gerek yoktur.

Yetki kabul: şirket/işletme adına imzaya yetkili olan kişilerin yetki kabul işlemleri MERSİS  “Yetki Kabul İşlemleri” modülünden yapılmalıdır.


Revision #10
Created 10 May 2022 07:58:57 by Şerife Çelik
Updated 22 May 2024 12:14:31 by Şerife Çelik