Adi Komandit Şirket Ana Sözleşme Değişikliği

 1. Dilekçe (Şirket kaşesi ile şirket imza yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmalı veya vekaleten imzalanmalı, vekaletnamenin noter onaylı aslı yada onaylı sureti eklenmelidir.),
 2. Değişikliğe ilişkin noter onaylı karar örneği ( 1 asıl),
 3. Değişikliğe ilişkin noter onaylı tadil metni ( 1 asıl),
 4. Ortaklarda değişiklik yapılıyorsa yeni ortakların;
  a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet asıl),
  b) Fotoğrafı (1 adet),
 5. Yetkili değişikliği var ise Şirket yetkililerinin Ticaret Sicili Müdürlüğünde yetkilendirilmiş personel huzurunda ticaret unvanı altına atılmış imza beyannamesi
 6. Amaç konu değişikliği yapılıyor ve ağırlıklı iş konusunda değişiklik olması halinde; Ticaret Sicili Müdürlüğünden tescilin yaptırılması ve bağlı olunan vergi dairesinden talep edilen nace kodunun vergi levhasına işletilmesi,
  a) Nace Kodu - Meslek Grup Değişikliği Dilekçesi (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),
  b) Vergi dairesinden yeni nace kodunu gösteren vergi levhası fotokopisi
  ile birlikte ATSO Merkez – Oda Sicil Müdürlüğüne ayrıca müracaat edilmesi gerekmektedir.

Ticaret sicil müdürlüğü nezdinde yapılacak imza beyanı tasdik işlemlerinde;
Kimlik belgelerinin (Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, ve noter onaylı Türkçe tercümeli pasaport aslı gibi) yıpranmamış olması ve kimlikte bulunan fotoğrafın güncel nitelikte olması gerekmektedir.
Yabancı uyruklu vatandaşlara düzenlenecek imza beyannamelerinde kişilerin yeminli tercüman ile birlikte yeminli tercüman tutanağının aslını ibraz etmeleri gerekmektedir,

Dijital imza: Yeni kimlik kartı ile yetkili olarak eklenen kişilerin imza örnekleri elektronik ortamda NVİ’den alınarak MERSİS veri tabanına kaydedilebildiğinden, yeni kimlik kartı kullanan yetkililerinin imza beyanı vermesine gerek yoktur.

Yetki kabul: şirket/işletme adına imzaya yetkili olan kişilerin yetki kabul işlemleri MERSİS  “Yetki Kabul İşlemleri” modülünden yapılmalıdır.


Revision #15
Created 10 May 2022 08:00:49 by Şerife Çelik
Updated 29 April 2024 13:02:43 by Şerife Çelik