Harç İlan ve Kayıt Ücretleri

Ticaret Sicili Harçları, İlan ve Kayıt Ücretleri

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

2024 YILI TİCARET SİCİLİ HARÇLARI VE İLAN ÜCRETLERİ
(30 Aralık 2023 Tarih ve 32415 Sayılı(2. Mükerrer) Resmî Gazete)

Limited Şirket ve Anonim Şirket:

İşlem Adı: Ticaret Sicil Harç ve Ücretleri:

Oda Ücretleri:

Kuruluş (Kuruluş işlemleri harçtan
istisnadır.)

(Sözleşme Onayı ve Defter Tasdik Ücreti) + İlan Ücreti + Rekabet Kurumu Payı

Kayıt ücreti 3.000,00-TL + Sermayenin binde 1'i en az 3.000,00-TL (üst limit 10.001,25-TL)

Şube Açılışı

20.650,50 TL + Temsilci Harcı + Sicil Tasdiknamesi Harcı + İlan Ücreti

Kayıt ücreti 3.000,00-TL + Sermayenin binde 1'i en az 3.000,00-TL (üst limit 10.001,25-TL)

Değişiklik

5.022,60 TL + İlan Ücreti + Sicil Tasdiknamesi Harcı + (Sermaye Artırımı Oda Ücreti + Rekabet Kurumu Payı (Varsa))

Varsa Oda Aidatı

Temsilci

5.022,60 TL + İlan Ücreti + Sicil Tasdiknamesi Harcı

Varsa Oda Aidatı

Kayıt Silme

1.581,50 TL + İlan Ücreti + Sicil Tasdiknamesi Harcı

Varsa Oda Aidatı

Merkez Nakli(Antalya’ya Gelen)

20.650,50 TL + Tasdikname Harcı + İlan Ücreti + Temsilci Harcı + Değişiklik Harcı

Kayıt ücreti 3.000,00-TL + Sermayenin binde 1'i en az 3.000,00-TL (üst limit 10.001,25-TL)


Gerçek Kişilere Ait Ticari İşletmeler:

İşlem Adı:

Ticaret Sicil Harç ve Ücretleri:

Oda Ücretleri:

Kuruluş 

3.192,80 TL + Sicil Tasdiknamesi Harcı + Kuruluş Tasdik Ücreti + İlan Ücreti

Kayıt ücreti 3.000,00-TL + Sermayenin binde 1'i en az 3.000,00-TL (üst limit 10.001,25-TL)

Şube Açılışı

3.192,80 TL + Sicil Tasdiknamesi Harcı + İlan Ücreti

Kayıt ücreti 3.000,00-TL + Sermayenin binde 1'i en az 3.000,00-TL (üst limit 10.001,25-TL)

Değişiklik / Temsilci

1.581.50 TL + İlan Ücreti + Sicil Tasdiknamesi Harcı

Varsa Oda Aidatı

Kayıt Silme

615,10 TL + İlan Ücreti + Sicil Tasdiknamesi Harcı

Varsa Oda Aidatı

Merkez Nakli(Antalya’ya Gelen)

3.192,80 TL + Sicil Tasdiknamesi Harcı + İlan Ücreti

Kayıt ücreti 3.000,00-TL + Sermayenin binde 1'i en az 3.000,00-TL (üst limit 10.001,25-TL)


Adi Komandit ve Kollektif Şirketler:

İşlem Adı:

Ticaret Sicil Harç ve Ücretleri:

Oda Ücretleri:

Kuruluş 

9.163,60 TL + Temsilci Harcı + Sicil Tasdiknamesi Harcı + İlan Ücreti

Kayıt ücreti 3.000,00-TL + Sermayenin binde 1'i en az 3.000,00-TL (üst limit 10.001,25-TL)

Değişiklik 

2.267,30 TL + İlan Ücreti + Sicil Tasdiknamesi Harcı

Varsa Oda Aidatı

Temsilci

2.267,30 TL + İlan Ücreti + Sicil Tasdiknamesi Harcı

Varsa Oda Aidatı

Kayıt Silme

891,50 TL + İlan Ücreti + Sicil Tasdiknamesi Harcı

Varsa Oda Aidatı


Kooperatifler:

İşlem Adı:

Ticaret Sicil Harç ve Ücretleri:

Oda Ücretleri:

Kuruluş 

3,192.80 TL + Temsilci Harcı + Sicil Tasdiknamesi Harcı +

(Sözleşme Onayı ve Defter Tasdik Ücreti) İlan Ücreti + Rekabet Kurumu Payı

Kayıt ücreti 3.000,00-TL + Sermayenin binde 1'i en az 3.000,00-TL (üst limit 10.001,25-TL)

Şube Açılışı

3,192.80 TL + Temsilci Harcı + Sicil Tasdiknamesi Harcı + İlan Ücreti

Kayıt ücreti 3.000,00-TL + Sermayenin binde 1'i en az 3.000,00-TL (üst limit 10.001,25-TL)

Değişiklik 

1.581,50 TL + İlan Ücreti + Sicil Tasdiknamesi Harcı + (Sermaye Artırımı Oda Ücreti + Rekabet Kurumu Payı (Varsa))

Varsa Oda Aidatı

Temsilci

1.581,50 TL + İlan Ücreti + Sicil Tasdiknamesi Harcı

Varsa Oda Aidatı

Kayıt Silme

615,10 TL + İlan Ücreti + Sicil Tasdiknamesi Harcı

Varsa Oda Aidatı

Merkez Nakli

3,192.80 TL + Sicil Tasdiknamesi Harcı + İlan Ücreti + Temsilci Harcı + Değişiklik Harcı

Kayıt ücreti 3.000,00-TL + Sermayenin binde 1'i en az 3.000,00-TL (üst limit 10.001,25-TL)


Dernek veya Vakıf Tarafından Kurulan İşletmeler:  

İşlem Adı:

Ticaret Sicil Harç ve Ücretleri:

Oda Ücretleri:

Kuruluş  İlan Ücreti + Sicil Tasdiknamesi Harcı

Kayıt ücreti 3.000,00-TL + Sermayenin binde 1'i en az 3.000,00-TL (üst limit 10.001,25-TL)

Değişiklik 

İlan Ücreti + Sicil Tasdiknamesi Harcı

Varsa Oda Aidatı

Temsilci İlan Ücreti + Sicil Tasdiknamesi Harcı

Varsa Oda Aidatı

Kayıt Silme İlan Ücreti + Sicil Tasdiknamesi Harcı

Varsa Oda Aidatı


Belge Harçları:

Merkez Nakli Belgesi

523,30 TL + Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111. Maddesine Göre Verilecek Hizmet Bedeli

İflas Konkordato/İhale Belgesi

523,30 TL + İflas Konkordato Belgesi Ücreti

Belge (Tapu)

523,30 TL + Gayrimenkul Tasarruf Belge Ücreti

Belge (6102 ve Seçim)

523,30 TL + Temsil Yetki Belgesi Ücreti

Sicil Tasdiknamesi

523,30 TL

Firma Durum Belgesi

523,30 TL + Temsil Yetki Belgesi Ücreti

Onaylı Belge Sureti

155,60 TL


İlan Ücretleri:

Şirket ilanları (Kelimesi)

2,95 TL

Şirket Kuruluş ilanları (Kelimesi)

1,33 TL

Kooperatif ilanları (Kelimesi)

1,52 TL

Kooperatif Kuruluş ilanları (Kelimesi)

0,95 TL

Gerçek Kişi Ticarete Başlama İlanları ( Maktuen)

380,00 TL

Ticareti Terk, Resen Tescil ve Düzeltme İlanları

ÜCRETSİZ

Teknogirişim Sermaye Desteği ile Kurulan

Şirketler ve Gerçek Kişiler (Kelimesi ve Beher

Gazete Bedeli)


0,01 TL

Kadın/Engelli Girişimi Kooperatifleri İlanları

(Kuruluş ve Diğer)

ÜCRETSİZ


NOT 1: Müdürlüğümüze yapılan tescil başvurularında hizmet ücreti alınmaktadır.

Tescil İşlemleri

750,00 TL

Birleşme

1.750,00 TL

Bölünme

1.750,00 TL

Tür(Nevi) Değişikliği

1.750,00 TL


NOT 2: Alacaklılara Çağrı İlanları kelime sayısına ve firma türüne göre ücretlendirilmektedir.
• İlan ücreti, üç defa yayımlanacak şekilde bir defa alınmaktadır.


NOT 3: Diğer işlem ücretleri aşağıda sıralanmıştır.

Sözleşme Onayı ve Defter Tasdiki (A.ş. – Ltd. – Koop.)

1.750,00 TL

Sermaye Artırımı Oda Ücreti

En az 3.500,00 TL (Üst limit 10.001,25 TL)

Ticari İşletme İmza Beyannamesi Hizmet Ücreti

300,00 TL

Şirketler İçin İmza Beyannamesi Hizmet Ücreti

600,00 TL

Gazete İlan Ücreti Hizmet Bedeli

200,00 TL

Yetkili Atama Oda Ücreti

300,00 TL

Yetki İptali Oda Ücreti

300,00 TL

Gayrimenkul Tasarruf Belge Ücreti

400,00 TL

Temsil Yetki Belgesi Ücreti

400,00 TL

Ana Sözleşme İnceleme Ücreti

1.500,00 TL

MERSİS Kayıt Düzeltme Ücreti

750,00 TL

Kooperatifler Karar Tasdiki Hizmet Bedeli

1.000,00 TL

Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111. Maddesine Göre
Verilecek Hizmet Bedeli

400,00 TL

İflas Konkordato Belgesi Ücreti
(İhale belgesi a ve b bendi dahil)

250,00 TL